Jierdeiskonsert

Let op !! De datum fan it jierdeiskonsert is feroare fan snein 6 oktober nei snein 8 desimber.

Bysûnder Jierdeiskonsert fan fanfarekorps “Ons Ideaal” yn gearwurking mei de Histoaryske Kommisje en Tonielferiening “Op Nij Feriene” út Easterwierrum. Âlde Bylden, Sketches en Fanfaremusyk fan alle tiiden sille dizze middei de Revue passearje!