Aginda

2023

  • Zaterdag 7 januari:                                                                                                                  Opening van het G-Toernooi korfbal, sportcomplex ‘het Kalverdijkje’ te Leeuwarden.
  • Zondag 23 april:                                                                                                                    Koffieconcert in samenwerking met Folkert-Hans Tolsma. Om 15.00 uur in MFC ‘de Tysker’ te Easterwierrum.
  • Sneon 10 juny:                                                                                                                              Sweachster Brandweer Festival. Om 14.00 uur in de hoofdstraat van Beetsterzwaag.
  • Vrijdag 23 juni:                                                                                                          Simmerjûnkonsert om 20.00 uur bij dorpshuis ‘de Trijesprong’ te Raerd.
  • Vrijdag 7 juli:                                                                                                              Simmerjûnkonsert om 20.00 uur bij dorpshuis/café ‘de Boazumer Mjitte’ te Boazum.
  • Zaterdag 7 oktober:                                                                                                             Opening kunstmanifestatie in Raerd.

 

2024

  • 2 maart 2024:                                                                                                                                     Femuza Festival, Nijlân