Kontakt

Fanfare “Ons Ideaal”

Camstrastrjitte 17

8771 SE Nijland
T: 06-18432236 (Watse van der Meer)
E: ons.ideaal@gmail.com
F: facebook.com/fanfare.onsideaal
I: www.onsideaal.frl

Het bestuur is samengesteld uit de volgende werkende leden
 Voorzitter  Petra Pool-Groeneveld
 Secretaris  Watse van der Meer
 Penningmeester  Jaap Mulder
 Lid  Wytske Dijkstra
 Lid  Sjoukje Nauta-Akkerman
De contacten voor jeugd en leerlingen zijn:

Andries Kramer – dosint