Kontakt

Fanfare ‘Ons Ideaal’

Het bestuur is samengesteld uit de volgende leden:
 Voorzitster  Petra Pool-Groeneveld
 Secretaris  Watse van der Meer
 Penningmeester  Jaap Mulder
 Algemeen Lid, pr-website Sjoukje N. Nauta-Akkerman
 Algemeen Lid, pr-facebook  Folkert Faber
Postadres:
Fanfare ‘Ons Ideaal’
Camstrastrjitte 17

8771 SE Nijland

T: 06-18432236 (Watse van der Meer, secretaris)
E: ons.ideaal@gmail.com
Volg ‘Ons Ideaal’ via facebook: facebook.com/fanfare.onsideaal

De contacten voor jeugd en leerlingen:

Andries Kramer – dosint

Repetitie avond:

Vrijdags van 20.00 tot 22.00 uur in MFC ‘de Tysker’, Skuorrehofwei 2a, Easterwierrum.