Blomke-aksje 2019

BLOMKEAKSJE FANFARE “ONS IDEAAL”.

Op freed 10 maaie komme wy tusken 18.00 en 20.00 oere by jo oan ‘e doar om blomkes te ferkeapjen. Fan de opbringst kinne wy wer nije instruminten ensfh. keapje. As jo ús misse, dan kinne jo ek om 21.00 oere nei de Tysker komme.

De priis is €3,00 it stik en twa foar €5,00.