Ús Festival

Op sneon 9 maart wurdt yn de Tysker “Ús festival” organisearre troch ferskate ferienings en kommisjes.

Fanfare “Ons Ideaal” sil op dizze dei in oantal stikken útfiere.

Fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ en Toanielferiening ‘Op Nij Foriene’ presintearje Scrooge.

Basearre op ‘t ferhaal ‘A Christmas Carol’ fan Charles Dickens.

Skreaun en regissearre troch Trudy de Vos.

De foarstellings binne op freed 21 desimber en sneon 22 desimber om 20.30 oere en snein 23 desimber 15.30 oere.

Kaartferkeap á € 7,50 op freed 7 desimber en freed 14 desimber fan 19.00 – 20.00 oere yn de Tysker. Of reservearje fia de mail opnijforiene@outlook.com.

Help Ons Ideaal in de kleren

Wat is een fanfare zonder uniform?

Ons oude uniform is versleten. Het nieuwe uniform (zie boven) bestaat uit een polo en een windjack met onze naam erop. De kosten hiervan zijn 750 euro. Willen jullie ons helpen dit bedrag te verzamelen?

Als 250 mensen €3,00 doneren dan hebben we het bedrag bij elkaar.

Onder de donateurs verloten we 2 toegangskaarten voor het toneelstuk Scrooge in Oosterwierum. Fanfare Ons Ideaal verzorgt de muziek bij deze opvoering. De voorstellingen zijn op 21, 22 en 23 december.

Doneeractie help Ons Ideaal in de kleren

Uitvoering van fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ in Sint Maartenskerk van Sibrandabuorren

Uitvoering van het fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ uit Easterwierrum op vrijdagavond 2 november om 20.00 uur in de Sint Maartenskerk van Sibrandabuorren.

Vroeger hadden we ons eigen korps Concordia gezeteld in Gau. Helaas moeten we dat korps al jaren missen. Wat was het altijd gezellig bij feesten en optochten. En toen de junioren van onze korfbalclub Nederlands kampioen werden in Goes. Bij aankomst van de bus met spelers en supporters ging dit korps voorop en zo werd er een ereronde door het dorp gelopen.

We zijn daarom ook erg blij dat het fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ uit Easterwierrum in onze kerk een uitvoering wil geven van hun repertoire.

Dit fanfarekorps werd op 6 oktober 1909 opgericht en heeft dus al hun 100 jarig jubileum mogen vieren. Ze spelen op kaatsveld, festivals, jubilea, bruiloften en er worden concerten georganiseerd met speciale thema’s (bv film en dans).

Ook zijn er soms speciale gasten zoals Piter Wilkens, Mantgumer Maten en de Brassband van Oentsjerk. De vaste repetitieavond is op vrijdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in doarpshûs de Tysker in Easterwierrum. Een ieder mag vrij binnen lopen.

Sinds 2008 is Menno Haantjes muzikale leider van dit fanfarekorps. Hij is werkzaam als koperdocent bij diverse muziekverenigingen en muziekscholen. Hij dirigeert vanaf die tijd een aantal brasbands en fanfares.

Het beloofd een gezellige, muziekrijke avond te worden. Dus komt allen. De toegang is gratis. Er wordt wel een rondgang gemaakt met het ponkje.

Mini konsert op’t Reade Plein Easterwierrum

30 maart binne we starten mei it opliedingsorkest. De 8 starters ha trou de repetysjes besocht en ha in grutte stap dien yn hun musikale ûntwikkeling.
Kommende freed 20 july om 19.30 oere op it reade plein te Easterwierrum ha we in mini konsert en kinne jimme belústerje wat we de ôfrûne tiid mei syn allen berikt ha.

We hoopje jimme freed te sjen.

Blomke aksje “Ons Ideaal”

Freed 20 april, tusken 18:00 en 19:00 oere komme wy by jo oan de doar mei blommen: Lavendel, Magriet en Vlijtige Liesjes yn allerhande kleuren. De opbringst fan dizze ferkeap is foar fanfare “Ons Ideaal”.