Ons Ideaal bakt oaljekoeken op âldjiersdei

It waar wie net best op âldjierdei, mar der wiene wer in protte minsken die nei de Âld Skoalle kamen foar in kop kofje, oaljekoeken en life muzyk fan it fanfarekorps ‘Ons Ideaal’.  Yn ‘d Ald Skoalle op ‘e Singel binne de oaljekoeken ek dit jier wer bakt troch de fanfare-leden en de fam. Kooistra.

Hjirûnder de flyer en in pear foto’s fan Geart Siesling.